GEZINSHUIS BIJ DEF

Gezinshuis Bij Def is een kleinschalige woonvorm waar een thuis geboden wordt aan maximaal 3 jongeren in de (aanvangs-) leeftijd 10 tot 21 jaar. Bij Def biedt jongeren op professionele wijze 24 uur per dag, zeven dagen per week verzorging, opvoeding en begeleiding.

De continuïteit van het gezinsleven, de aandacht en steun van de gezinshuisouder geven de jongeren de ondersteuning die zij nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. De kleinschaligheid van het gezinshuis maakt een individuele benadering mogelijk. Hierbij hebben we veel aandacht en ruimte voor het netwerk van de jongeren.

De visie is dat elk kind uniek is en met of zonder beperking een gezonde kern heeft. De missie van Gezinshuis Bij Def is het op zoek gaan naar de kern, ‘waar dient het gedrag voor? Welk mens zit achter dit gedrag?’ Met een oneindig portie geduld gaan wij met de jongere op zoek naar wat er nodig is om deze mooie kern te ontwikkelen.

Gezinshuis Bij Def zorgt voor een plan van aanpak binnen 6 weken, welke na 3 maanden wordt geëvalueerd. Na 3 tot 6 maanden, zal er een advies uit voortkomen. Inhoudelijk wordt er bekeken wat het kind nodig heeft en op welke manier deze jongere kan krijgen wat hij/zij nodig heeft. Hierin wordt zorg op maat geleverd. 

WONEN

Wanneer jongeren (tijdelijk) niet thuis kunnen blijven, is dat vaak heel emotioneel voor iedereen. Vaak zijn de relaties uit balans en verstoord geraakt, door de stressvolle periode die hieraan voorafging. Samen investeren wij in de relatie tussen opvoeder(s) en de jongeren; door samen te onderzoeken of er mogelijkheid is tot herstel. Gezinshuis Bij Def werkt hierin samen met Bij Elkaar.

Wanneer het in het belang van de jongere is om terug naar huis te gaan, stellen wij een plan op hoe dit te realiseren is. Wij bieden systeembegeleiding gedurende dit traject en na thuisplaatsing een periode van nazorg. 

 

Indien het niet mogelijk is terug te keren naar huis, wordt bekeken of de jongere perspectiefbiedend kan wonen in het gezinshuis of dat er een andere setting meer passend is. Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel als mogelijk in dit proces te betrekken. Gezinshuis Bij Def doet er alles aan om met ouders/opvoeders samen te werken, en er samen voor te zorgen dat de wereld waarin het kind woont, speelt, leeft en opgroeit zoveel mogelijk één wereld wordt. Ons uitgangspunt is hierin wel altijd het belang van de jongere centraal te stellen.

ONS THUIS

Gezinshuis bij Def is gevestigd op een voormalig charterschip. Het schip ligt in een natuurgebied en op fietsafstand van Haarlem. Behalve dat er gezwommen kan worden is er een groot stuk grond met onder andere een trampoline.

Gezinshuis Bij Def is een initiatief van Daphne van der Burgh. Voor haar is het openstellen van haar woning voor kinderen in nood al jaren een gekoesterde droom. 

De Australische herder Loes en de straatkat Toed maken het plaatje compleet.

VERBLIJF

Op een schip wonen is anders dan in een huis. We zijn van alle voorzieningen voorzien, maar veelal kleiner en compacter dan in een woning. Ieder heeft een eigen slaapkamer(tje). Uiteraard hebben we ook WIFI aan boord. 

Door de kleinere ruimte leef je meer met elkaar, houd je meer rekening met elkaar. Je hebt iets vaker een koptelefoon op als je je muziek op een hoger volume wilt horen.

Daar staat tegenover dat je meer met de natuur leeft, je voelt de wind, je hoort de vogels. Je bent veel buiten en is het in de winter genieten in de hottub. Kun je knutselen en timmeren in de schuur, is het mogelijk een kampvuur te maken of een echte boomhut te realiseren. Houd je van meer actie dan kun je proberen het windsurfen onder de knie te krijgen of gaan zeilen. 

Het gezinshuis werkt nauw samen met specialisten in de jeugdhulpverlening om de kwaliteit en de inhoud hoog te houden. Kwaliteit en beleid worden jaarlijks getoetst.