CONTACT

Gezinshuis Bij Def
Daphne van der Burgh
  Als vertrouwenspersoon maakt Gezinshuis Bij Def gebruik van het landelijke: Advies en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zowel de jeugdigen die in het gezinshuis wonen als hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers kunnen daar gebruik van maken. Eenmaal per kwartaal komt er een vertrouwenspersoon in het gezinshuis om de jeugdigen te informeren over wat het AKJ voor hen kan betekenen. Voor meer informatie over het AKJ en hun werkwijze verwijzen we naar de website van het AKJ

  www.akj.nl

  Gezinshuis Bij Def is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

  Wanneer er klachten binnen komen bij het gezinshuis registeren we die volgens het registratiesysteem dat hoort bij het kwaliteitssysteem van het Keurmerk Gezinshuizen

  www.klachtenportaalzorg.nl

  Kwaliteit en beleid wordt jaarlijks getoetst.

  SKJ-geregistreerd Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  Registratienummer 140010068

  skjeugd.nl/